Archive | Mitjans de Comunicació

RSS feed for this section

EL PODER DEL PENSAMENT

EL PODER DEL PENSAMENT A vegades, l’expectativa que tenim d’una situació ens pot provocar malestar. Esperem que els altres realitzin una acció, tinguin un comportament o una reacció determinada, i, quan no succeeix el que esperem, els pensaments que apareixen són de desil·lusió i de patiment. Si aquests pensaments s’alimenten, simplement pensant tota l’estona en […]

Les Constel·lacions Individuals

Les Constel·lacions Individuals parteixen de la teoria de Bert Hellinger sobre com funcionen els sistemes de relacions i les dinàmiques en els que hi ha implicacions e identificacions. Poden ajudar a clarificar i solucionar situacions conflictives o dificultats tant en el context familiar, laboral, empresarial o relacional. És una tècnica projectiva que ajuda a escenificar […]