Les Constel·lacions Individuals

Les Constel·lacions Individuals parteixen de la teoria de Bert Hellinger sobre com funcionen els sistemes de relacions i les dinàmiques en els que hi ha implicacions e identificacions. Poden ajudar a clarificar i solucionar situacions conflictives o dificultats tant en el context familiar, laboral, empresarial o relacional. És una tècnica projectiva que ajuda a escenificar […]