PNL

PNL TerapiaLa Programació Neuro Lingüística (PNL) és un conjunt de tècniques que ens ajuda a poder aconseguir els objectius desitjats i poder millorar la qualitat de vida, construint nous processos de comunicació i aprenentatge, realitzant canvis, millorant la comunicació i desenvolupant l’excel·lència. Estudia els processos a través del llenguatge de la representació que tenim del món i de com processem la informació i l’experiència.

Els seus creadors van ser Richard Bandler i John Grinder, que van estudiar quins eren els patrons de conducta per poder explicar la comunicació i els comportaments de les persones. Van veure que havien tres aspectes implicats: la programació de les representacions sensorials, els processos neurològics i la importància del llenguatge i la comunicació.

Els pensaments estan conformats per paraules (Lingüística) i aquestes circulen per les neurones, quan les repetim amb freqüència creen un programa. Aquests programes provoquen emocions que dirigeixen les nostres reaccions i conductes, instal·lant-se al llarg de la nostra vida, i acceptem aquests programes sense haver-nos plantejat si eren beneficiosos o nocius. Per exemple, tots els que han estat incorporats per les nostres famílies, professors, amics, etc. a una edat primerenca.

La PNL ajuda a descobrir aquests programes, a plantejar-se la seva utilitat i a poder-los modificar o eliminar, en cas necessari, per aconseguir els canvis desitjats, optimitzant les capacitats, controlant les emocions, els comportaments i modificant les conductes de les persones.