Teoria dels Comportaments Emmascaradors (Timoneda, C., Pérez, F. (1999)).

Teoría de los Comportamientos EnmascaradoresEns ajuda a interpretar el que passa a nivell emocional, ja que les conductes estan determinades pel que sentim i no tant pel que pensem.

Tot el que sentim en les experiències viscudes des del naixement ens ajuda a configurar la nostra autoimatge, la qual serà més negativa o positiva depenent de la interpretació que haguem realitzat.

Engegarem més conductes de defensa, si hem sentit que hem tingut vivències doloroses, ja que la nostra imatge serà negativa. Aquestes conductes de defensa són protectores i inconscients.

El nostre conscient busca raonaments lògics per explicar aquest comportament defensiu. Aquests raonaments lògics es basen en creences apreses, amb les quals s’emmascara el malestar inconscient. Com la causa és inconscient, és necessari buscar camins que no es basin en la lògica conscient per arribar a l’origen del problema i poder solucionar-ho. Mitjançant el tractament es tracta de trobar els recursos necessaris per a això.

Utilitzarem recursos de comunicació indirecta, donant importància al llenguatge corporal, ja que és el mitjà pel qual l’inconscient es manifesta.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Escuela de Padres | Mercedes Ullod - j F, Y

    […] y que no es entendida racionalmente, ya que tiene una base emocional. Es lo que se llama comportamientos enmascaradores y por ello es importante saber gestionar el tema […]