Hipnosis

hipnosi_La Hipnosis Ericksoniana és una Teràpia Breu, molt eficaç en gairebé tots els trastorns o problemes psicològics, millora l’eficàcia del tractament i redueix la seva durada. Ajuda a les persones a aflorar els recursos inconscients perquè pugui per si mateixa buscar i trobar solucions al que li està passant.

És una teràpia que no s’orienta als problemes, sinó a buscar solucions sense necessitat de buscar l’origen i posa la mirada cap al futur, aconseguint canvis duradors, integrant l’Inconscient i el Conscient.

Tot això ho realitza motivant a la persona i ajudant-la a trobar els propis recursos i capacitats necessaris per a això, utilitzant la tècnica conversacional que es realitza a través de metàfores i en una mera conversa sense necessitat d’entrar en un tràngol profund perquè la persona realitzi els canvis que triï.

Sovint, realitzem una interpretació de la realitat, la qual de vegades pot ser errònia i això ens provoca malestar. El passat no pot canviar-se, però sí pot canviar-se la interpretació i la manera en què ho veiem. Nosaltres disposem de tots els recursos i les respostes per a les nostres preocupacions i problemes, encara que de vegades estiguin emmagatzemats de forma inconscient.

Tal com està demostrat científicament, s’accedeix a funcions inconscients, a través d’un estat plaent i agradable de gran relaxació corporal i muscular, la qual cosa fa que puguin aparèixer pensaments nous i creatius.

En la hipnosis ericksoniana no es perden ni el control ni la consciència, i tampoc es pot manipular ni reprogramar.