Com treballo

Como trabajoEl meu treball es realitza de manera conjunta amb les persones que volen resoldre alguna cosa en les seves vides. I es basa en dos objectius:

- Identificar i dissoldre els obstacles que impedeixen que aquestes aconsegueixin els seus objectius.
- Oferir pautes perquè la persona pugui descobrir noves metes en el seu creixement per poder desenvolupar les seves competències.

Com a conseqüència d’aconseguir qualsevol d’aquests objectius, la persona experimenta canvis positius, aconseguint llibertat i control en la seva vida.

Després d’aquestes sessions de treball, la persona pot veure des d’una altra perspectiva i amb una major amplitud la situació on es troba, la qual cosa fa possible que pugui realitzar nous aprenentatges, ja que té els recursos necessaris, només cal identificar-los. S’aconsegueix, a més, alliberar creences, actituds, percepcions, comportaments autolimitants i facilita enfocar-se a la meta desitjada, la qual cosa provocarà augmentar el benestar i aconseguir els objectius, ja sigui a nivell professional com en qualsevol altre aspecte en la vida privada, però sempre en un ambient de confiança i de respecte.

El tipus de psicoteràpia que faig és la Teràpia Breu. La Teràpia Breu s’orienta al present (en l’aquí i ara) i a les solucions. Si canvies coses en el teu present és quan el teu futur pot ser diferent, ja que l’important no és saber per què es va formar el problema en el passat, sinó com s’està mantenint en el present. Una vegada identificat, s’obté una nova percepció de la realitat, que provocarà un canvi de reacció a nivell cognitiu, emocional i conductual, la qual cosa permetrà poder viure una vida plena.